فروش دستگاه كارواش پرتابل به شركت سوخت راكتورهای هسته ای

درباره پروژه

فروش ٥ دستگاه كارواش ٢٠٧ بار comet ايتاليا كوپله شده پرتابل

اطلاعات پروژه

تاریخ پروژه : بهمن 1398

اصفهان

شركت سوخت راكتورهای هسته ای