لیفتراک 2.5 تن دیزل TOYOTA شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد

درباره پروژه

لیفتراک 2.5 تن دیزل TOYOTA شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد

اطلاعات پروژه

تاریخ پروژه : مرداد 1397

تهران

شرکت کشت و صنعت قارچ ملارد