یک دستگاه لودر ZLC و یک دستگاه بیل زنجیری صنایع معدن تک پودر طبس

درباره پروژه

یک دستگاه لودر ZLC و یک دستگاه بیل زنجیری صنایع معدن تک پودر طبس

اطلاعات پروژه

تاریخ پروژه : آذر 1397

طبس

صنایع معدن تک پودر طبس