خدمات دیزل ژنراتور و موتور برق

خدمات دیزل ژنراتور و موتور برق شرکت پارسی صنعت   محدود به دیزل ژنراتورهای خریدای شده از ما نیست. شما چه دیزل ژنراتور خود را از ما یا یکی دیگر از تامین کنندگان داخلی تهیه کرده باشید. و. چه آن را به صورت مستقیم از منابع خارجی تهیه کرده باشید باعث افتخار ما خواهد بود که خدمات آن را برای شما انجام دهیم.

  1. تعمیرات موتور
  2. تعمیر ژنراتور
  3. برد کنترل دیزل ژنراتور
  4. ساخت تابلو برق
  5. سنکرون دیزل ژنراتور
Untitled-1