ریچتراک تمام برقی

ریچتراک تویوتا

  • ظرفیت مجاز : 2000 کیلوگرم
  • ارتفاع بالابری : 200 میلیمتر
  • شعاع چرخش : 1566 میلیمتر