فرم استخدام

در صورت تقاضای استخدام در مجموعه پارسی صنعت، می توانید فرم اولیه زیر را تکمیل نمایید.

ارسال اطلاعات به منزلۀ درخواست اشتغال بوده و مجموعه پارسی صنعت هیچ گونه تعهدی نسبت به استخدام افراد متقاضی ندارد.

مشخص است پس از بررسی اطلاعات ارسال شده، واجدین شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.

موفق و پیروز باشید.

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.