پل های بارگیری

پل بارگیری آلومینیومی

  • طول و عرض : مطابق با جدول ابعاد
  • نیروی محرکه : دستی
  • ظرفیت عبوری : ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم مطابق با جدول

پل بارگیری فولادی

  • فونداسیون مورد نیاز : بتن H-250 و یا مقاوم تر
  • نیروی محرکه : دستی
  • ظرفیت عبوری : ۴۰۰۰ کیلوگرم